KS (Montage) Binnenzonwering en Horren

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

 

KS Zonwering en Horren, gevestigd aan straat – postode te Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 Contactgegevens KS Zonwering en Horren:

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij KS Zonwering en Horren

KS Zonwering en Horren verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruikt maakt van zijn diensten waarbij u deze gegevens zelf verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden bij KS Zonwering en Horren verwerkt Voor- en achternaam (in geval van aanvraag) E-mail (in geval van aanvraag) adres informatie (in geval van behandeling) Gegevens buiten bovenstaande die u actief verstrekt bij het maken van contact via deze site, in correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag KS Zonwering en Horren persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door KS Zonwering en Horren verwerkt voor onderstaande doelen. U te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren U te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten Om goederen of diensten te leveren Geautomatiseerde besluitvorming KS Zonwering en Horren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

KS Zonwering en Horren deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KS Zonwering en Horren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Om uw bezoek aan de website van KS Zonwering en Horren zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

Inzage Corrigeren Verwijderen Intrekken Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek, met daarnaast een melding wanneer uw verzoek is behandeld. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen. Beveiliging van uw persoonsgegevens KS Zonwering en Horren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.